Direct naar de content Direct naar de footer
Home > Over EQIN > Duurzaamheid
eqin header image

Duurzaamheid

EQIN wil actief bijdragen aan het reduceren van het energiegebruik en de daarmee verband houdende CO2-uitstoot. EQIN wil de groenste industriële equipment leverancier van Noordwest-Europa worden. Dit wordt bereikt door de focus te leggen op:

  • innovatie van materieel naar een duurzame vloot
  • technische voorzieningen aan gebouwen
  • elektrisch rijden
  • duurzamer inkopen
  • minder verspillingen.

De CO2-prestatieladder helpt EQIN daar bij.

Hieronder kunt u 'het CO2-managementplan 2019-2023' en 'het Plan van Aanpak CO2-Prestatieladder 2019-2022' bekijken.

Het certificaat en participatie initiatief kunt u hier vinden.

De openbare CO2-footprints kunt u hier vinden.

Downloads

CO2-bewust certificaat downloaden

.pdf | 287 KB

CO2-managementplan EQIN 2019-2023 (herzien 2022)

.pdf | 1 MB

Plan van aanpak CO2-Prestatieladder 2020

.pdf | 657 KB

Plan van aanpak CO2-Prestatieladder 2021

.pdf | 1 MB

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

artikelnummer

Heb je vragen over dit product?

0800 837 48 73 +32 800 211 71