Straight to the content Straight to the footer
Home > Over EQIN > Duurzaamheid
eqin header image

Duurzaamheid

EQIN wil actief bijdragen aan het reduceren van het energiegebruik en de daarmee verband houdende CO2-uitstoot. EQIN wil de groenste industriële equipment leverancier van Noordwest-Europa worden. Dit wordt bereikt door de focus te leggen op:

  • innovatie van materieel naar een duurzame vloot
  • technische voorzieningen aan gebouwen
  • elektrisch rijden
  • duurzamer inkopen
  • minder verspillingen.

De CO2-prestatieladder helpt EQIN daar bij.

Hieronder kunt u 'het CO2-managementplan 2019-2022' en 'het Plan van Aanpak CO2-Prestatieladder 2019-2022' bekijken.

Het certificaat en participatie initiatief kunt u hier vinden Certificaathouders (co2-prestatieladder.nl)

Downloads

CO2-Managementplan EQIN 2019-2022

.pdf | 611 KB

CO2-bewust certificaat downloaden

.pdf | 287 KB

Plan van aanpak CO2-prestatieladder 2019

.pdf | 490 KB

Plan van aanpak CO2-Prestatieladder 2020

.pdf | 657 KB

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

article number

Do you have any questions about this product?

0800 837 48 73 0800 211 71